Vrátiť sa na blog
Alergénová imunoterapia

Cieľom alergénovej imunoterapie je dosiahnutie tolerancie konkrétneho alergénu. Vďaka tejto liečbe môže dôjsť k zlepšeniu príznakov alergického ochorenia, a toto zlepšenie pretrváva roky po skončení liečby.  

Čítajte viac
Liečba alergie v skratke

Liečba alergie zahŕňa režimové opatrenia, farmakoterapiu (symptomatickú liečbu) a alergénovú imunoterapiu, ktorá ako jediná rieši príčinu alergie. Jej hlavným cieľom je dosiahnutie tolerancie príčinného alergénu.

Čítajte viac