Liečba alergie v skratke


   Ako zatočiť s alergiou? Otázka takmer každého alergika, keď prežíva "svoju" sezónu. Po sezóne krátky výdych: " snáď to bude nabudúce lepšie". Ale pravdepodobne nebude...dokonca sa to môže zhoršiť. Preto "šup" do čítania.


Režimové opatrenia
       
    Základným piliérom každej liečby sú režimové opatrenia. V prípade alergických ochorení je základným opatrením vyhýbanie sa alergénu, čo nemusí byť vôbec jednoduché. U peľového alergika to znamená obmedzenie vychádzok, hlavne počas slnečných a veterných dní, kedy je koncentrácia peľu v ovzduší najvyššia. Po pobyte vonku sa všeobecne doporučuje osprchovať sa a prezliecť, aby sa sa alergik zbavil peľu a prachu na svojom tele a oblečení. Tieto obmedzenia nie sú iste populárne, čo je úplne pochopiteľné. Ak sa navyše jedná o aktívneho športovca alebo o človeka, ktorý pracuje "v teréne", sú tieto opatrenia ťažko realizovateľné. U alergikov na roztoče domáceho prachu ide o celoročný problém, teda aj opatrenia by mali byť celoročné. Jedná sa hlavne o pravidelné vetranie, neprekurovanie vnútorného prostredia, udržiavanie nižšej vlhkosti v interiéri. Keďže hlavným zdrojom roztočov sú posteľné lôžka, je nevyhnutné venovať im zvýšenú starostlivosť (častejšie pranie posteľných obliečok a prikrývok pri vyššej teplote, žehlenie, vetranie na slnku, mraze). V domácnosti alergika sa nedoporučuje chov domácich miláčikov, jednak pre zvýšené riziko vzniku alergie na zvieracie alergény (ak ju ešte nemá) a tiež preto, že ich pelechy, prípadne klietky operencov, sú tiež zdrojom roztočových alergénov. Na trhu sú dostupné rôzne prostriedky na ničenie roztočov tzv. akaricídy, alebo prostriedky fungujúce na báze feromónov (pozri link https://exaller.com).

Farmakoterapia alergie

    Farmakoterapia (symptomatická liečba) je liečba na potlačenie príznakov alergie, kam patria antihistaminiká, antileukotriény a kortikoidy aplikované lokálne a/alebo celkovo. Symptomatická liečba potláča alergický zápal a je súčasťou manažmentu alergických ochorení. Zmiernenie príznakov môže byť len čiastočné, prechodné, po jej prerušení môže dôjsť k návratu ťažkostí.
  • antihistaminiká - znižujú účinky histamínu, ktorý je hlavným mediátorom (chemickým            poslom) alergickej reakcie, a tak zmierňujú alergické prejavy. Sú dostupné v injekčnej,            tabletkovej, kvapkovej forme pre celkové použitie. Pre lokálne použitie sú dostupné vo             forme kvapiek do očí, nosového spreja, gélu.
  • antileukotriény - blokujú tvorbu zápalových mediátorov, používajú sa pri liečbe                         bronchiálnej astmy a sú dostupné v tabletkovej forme.
  • kostikosteroidy - majú protizápalové účinky a využívajú sa prednostne v lokálnej forme          (inhalačné spreje, nosové spreje, kožné preparáty), pri ktorej sa minimalizuje  výskyt nežiadúcich účinkov. Nenahraditeľné je aj ich celkové podanie pri závažných stavoch. Ak sa používajú opatrne a krátkodobo, je ich použitie bezpečné.


Alergénová imunoterapia
 
    Jedinou liečbou, ktorá dokáže alergiu liečiť je špecifická alergénová imunoterapia. Je to tzv. liečba alergénom, prípadne alergénmi, ktoré sú hlavnou príčinou alergických ťažkostí. Jej cieľom je rozvoj tolerancie u bežnej populácie "neškodného" alergénu, ktorý v predisponovanom organizme vyvoláva nadmernú reakciu imunitného systému. Alergén sa vpravuje do tela postupne od najnižšej koncentrácie po najvyššiu. Výsledkom tejto liečby je zníženie až vymiznutie príznakov alergického ochorenia, teda aj zníženie potreby užívania symptomatickej liečby. Úspešnosť tejto liečby závisí od konkrétneho alergického ochorenia, jeho závažnosti, dĺžky trvania, celkovom stave pacienta, druhu alergénu a v neposlednom rade od spolupráce pacienta. V súčasnosti je táto liečba dostupná pri liečbe alergickej nádchy, prieduškovej astmy alergického fenotypu a alergie na jed bodavého hmyzu. Pacient si môže túto liečbu aplikovať sám v pohodlí domova formou podjazykových tabliet alebo roztoku. Iný spôsob aplikácie je injekčná forma do podkožia. V prípade alergie na jed bodavého hmyzu (včela, osa) je dostupná len injekčná forma. Celkové trvanie liečby je 3-5 rokov.  Podrobnosti o tejto liečbe sa dočítate ďalšom článku. Doporučujem pozrieť aj https://alergostop.sk.