Objednanie termínu na vyšetrenie


INFO PRE NOVÝCH PACIENTOV: z kapacitných dôvodov neprijímame nových pacientov, ktorí majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v inej imunoalergologickej ambulancii, t.j. za posledný rok boli vyšetrení u iného imunoalergológa. V takom prípade sa k nám neobjednávajte. Ďakujeme za pochopenie.

Na prvé alebo kontrolné vyšetrenie sa môžete objednať:

-  telefonicky:  0911 850 400
- mailom: imunoalergolog.nr @gmail.com
- prostredníctvom portálu www.topdoktor.sk - platená služba


Objednávacie časy sa snažíme dodržiavať. Prípadné meškanie je obvykle zapríčinené vážnejším alebo komplikovanejším stavom pred Vami.

Objednať termín na prvé alebo kontrolné vyšetrenie

 

K prvému vyšetreniU si prineste
  • výmenný lístok od odosielajúceho lekára
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie,
  • výsledky realizovaných relevantných vyšetrení (laboratórne, zobrazovacie, vyšetrenie u iného špecialistu..)
  • ak to stav umožňuje, vysaďte lieky na alergiu na 7 dní pred vyšetrením