Objednanie termínu na vyšetrenie


INFO PRE NOVÝCH PACIENTOV: z kapacitných dôvodov je príjem nových pacientov prechodne pozastavený. Nové termíny budú postupne pridávané cez portál topdoktor.sk vždy 2 mesiace vopred. Zároveň neprijímame nových pacientov, ktorí majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v inej imunoalergologickej ambulancii, t.j. za posledný rok boli vyšetrení u iného imunoalergológa. V takom prípade sa k nám neobjednávajte. Ďakujeme za pochopenie.

PACIENTI, KTORÍ SÚ UŽ U NÁS EVIDOVANÍ, sa môžu objednať:

-  telefonicky:  0911 850 400 - bezplatne
- emailom: imunoalergolog.nr@gmail.com - bezplatne
- osobne - bezplatne

Objednávacie časy sú orientačné. Meškanie je obvykle zapríčinené vážnejším alebo komplikovanejším stavom pred Vami. Pri realizácii ďalších vyšetrení (spirometria, kožné testy, odber krvi) sa môže Vaše vyšetrenie predĺžiť. 

Objednať  sa na presný čas cez topdoktor.sk

 

K prvému vyšetreniU si prineste
  • výmenný lístok od odosielajúceho lekára
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie,
  • výsledky realizovaných relevantných vyšetrení (laboratórne, zobrazovacie, vyšetrenie u iného špecialistu..)
  • ak to stav umožňuje, vysaďte lieky na alergiu na 7 dní pred vyšetrením