Oznámenie o neprítomnosti

Vážení pacienti, v dňoch 15.7. - 26.7.2O24 čerpáme dovolenku. Recept na chýbajúce lieky si môžete požiadať cestou Vášho všeobecného lekára, ktorý má na to poverenie po dobu pol roka od Vašej poslednej kontroly. Akútne stavy, ktoré neznesú odklad (anafylaxia, akútne zhoršená astma), ošetrí zastupujúca lekárka MUDr. Martina Bánovská, t.č. 0911 408 963

Objednávanie e-receptu


Vážení pacienti, 

elektronické recepty odosielame na základe požiadavky zaslanej:  


1.  prostredníctvom formulára nižšie 

2. zaslaním emailu na adresu  imunoalergolog.nr@gmail.com 

3. formou sms/telefonicky na t.č. 0911850400

4. prostredníctvom formulára na www.topdoktor.sk   - platená služba 1,99 eur


Týka sa to pravidelne užívaných liekov, ktoré boli odporučené pri poslednej kontrole. Ak ste neboli na kontrole rok a viac, lieky nie je možné predpísať. Je potrebné najprv prísť na kontrolu. 


Formulár  neslúži na konzultáciu ohľadne zhoršenia zdravotného stavu alebo zmeny liečby.

Formulár na objednanie e-receptu