Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre deti a dospelých

OZNÁMENIE O NEPRÍTOMNOSTI

Vážení pacienti, v dňoch 15.7. - 26.7.2O24 čerpáme dovolenku. Akútne stavy, ktoré neznesú odklad (anafylaxia, akútne zhoršená astma), ošetrí zastupujúca lekárka MUDr. Martina Bánovská, t.č. 0911 408 963

Poruchy imunity

Poruchy imunity

Poruchy imunity sa môžu prejavovať opakujúcimi sa infekciami horných a dolných dýchacích ciest, močovopohlavného ústrojenstva, ale aj tráviaceho traktu, kože a slizníc. Infekcie môžu mať zdĺhavý a komplikovaný priebeh, s nutnosťou častej antimikrobiálnej liečby. Poruchy imunity môžu byť primárne (vrodené) alebo sekundárne (získané), ktoré sú dôsledkom rôznych chronických ochorení (ochorenia obličiek, pečene, cukrovka, onkologické ochorenia..) a stavov (nadmerná fyzická záťaž - športovci, stavy po splenektómii - vybratí sleziny..). Medzi poruchy imunity patria aj autoimunitné a onkologické ochorenia, ktorých priebeh a liečba môže byť komplikovaná infekciami.
Priedušková astma

Priedušková astma 

Priedušková astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest. Chronický zápal vedie ku zvýšenej reaktivite priedušiek. Na úrovni steny priedušiek dochádza k sťahom hladkej svaloviny, opuchu sliznice, zvýšenej sekrécii hlienu, čo spôsobuje zúženie (obštrukciu) priedušiek. Klinicky sa to prejaví dýchacími ťažkosťami ako kašeľ, pískanie, dýchavica. Príznaky sa vyvíjajú postupne alebo veľmi rýchlo, napr. pri kontakte s vyvolávajúcim alergénom alebo po telesnej záťaži. Ustúpia spontánne alebo vplyvom liečby. Zápal v sliznici priedušiek pretráva aj mimo obdobia príznakov a je liečiteľný. Dlhodobo neliečený zápal vedie k takým zmenám v stene priedušiek, ktoré sú už len čiastočne ovplyvniteľné alebo vôbec. 
Alergia na roztoče domáceho prachu

Alergia na roztoče

Hlavným alergénom domáceho prostredia sú roztoče domáceho prachu, alergizujú ich výlučky, sliny, telesné schránky. Pre svoje rozmnožovanie vyžadujú vyššiu vlhkosť (55-70%) a teplotu (okolo 25 °C). Takéto ideálne podmienky nachádzajú v posteľných lôžkach, ktoré im navyše poskytujú obživu v podobe odumretých kožných šupiniek.  Alergické príznaky sú hlavne zo strany dýchacích ciest (výtok z nosa, upchatý nos, kýchanie, svrbenie nosa, kašeľ), ktoré sa môžu vyskytovať celoročne, typicky so zhoršením príznakov v období vykurovacej sezóny. Určitými opatreniami v domácnosti možno koncentráciu roztočov znížiť. Dôležitým zdrojom roztočových alergénov sú tiež pelechy domácich zvierat, klietky operencov, ktoré je potrebné pravidelne udržiavať.
Peľová alergia

Peľová alergia

Peľovú sezónu možno rozdeliť na 3 hlavné obdobia. Peľ stromov, hlavne z čeľade brezovité a lieskovité, dominuje v jarnom období. V letnom období dominuje peľ tráv. V období jesene sa vypeľujú byliny, predovšetkým palina a ambrózia.  Peľová alergia sa prejavuje hlavne dýchacími ťažkosťami (výtok z nosa, upchatý nos, svrbenie nosa, kašeľ), očnými príznakmi (začervenané oči, slzavenie, svrbenie očí). Peľovo-potravinový syndróm vzniká v dôsledku skríženej reaktivity medzi alergénmi peľu a potravinami rastlinného pôvodu. Prejavuje sa svrbením, mravenčením sliznice dutiny ústnej,  opuchom jazyka, svrbenie v hrdle, niekedy s propagáciou do uší. Prejavy sa vyskytujú krátko po konzumácii potraviny.  Typickým príkladom sú prejavy po konzumácii jablka, lieskovcov pri alergii na peľ jarných drevín. 
Alergia na zvieratá

Alergia na zvieratá

Zdrojom alergénov u zvierat sú nielen srsť a chlpy, ale hlavne sliny, kožný maz, výlučky. Môže sa prejavovať dýchacími a očnými ťažkosťami (napr. nádcha, svrbenie očí, nosa, kýchanie, priedušková astma), ale aj kožnými (napr. žihľavka v mieste kontaktu). Pelechy zvierat sú tiež zdrojom roztočových alergénov. Základným opatrením je zamedzenie expozície zvieracím alergénom, pravidelné kúpanie zvieraťa, zvýšená starostlivosť o pelechy, klietky domácich miláčikov. Tieto opatrenia nemusia byť postačujúce. Ak symptómy pretrvávajú, je nevyhnutná eliminácia zvieraťa (nepúšťať do bytu, resp. umiestnenie mimo interiéru bytu, spacej miestnosti). 
Alergia na jed hmyzu

Alergia na blanokrídly hmyz

Alergia na jed blanokrídleho hmyzu (včela, osa, osík, sršeň, zriedkavo čmeliak) môže mať rôznu intenzitu prejavov. Najzávažnejším prejavom je anafylaxia, ktorá môže byť životohrozujúca. Najľahším stupňom je kožná reakcia  (väčší opuch v mieste vpichu, žihľavka, svrbenie kože). V závažnejších prípadoch môže dôjsť k opuchu v oblasti tváre, hrdla so sťaženým dýchaním a prehltaním, závratmi. Môžu byť prítomné tráviace ťažkosti ako zvracanie, kŕče, hnačka. Najzávažnejším prejavom je porucha vedomia, kolaps, zlyhanie obehu, smrť. Reakcia na jed blanokrídleho hmyzu môže byť sprostredkovaná aj nealergickým mechanizmom. Alergologickým vyšetrením možno tieto typy reakcií odlíšiť, čo je nevyhnutné pre ich správny manažment. Pacient s potvrdenou alergiou na blanokrídly hmyz by mal byť vybavený pohotovostným balíčkom. Z hľadiska dlhodobej prevencie je jedineou liečebnou metódou alergénová imunoterapia. 
Potravinová alergia

Potravinová alergia

Medzi najčastejšie potravinové alergény patria orechy, arašidy, sója, semená, morské plody, ryby, pšeničná múka, u malých detí sú najčastejšou príčinou potravinových alergických reakcií vaječný bielok a  mlieko. Potravinová alergia sprostredkovaná špecifickým imunoglobulínom E (IgE) môže byť veľmi nepríjemná až životohrozujúca. Príznaky nastupujú obvykle v priebehu niekoľkých minút po zjedení, najčastejšie sú kožné prejavy (žihľavka), opuch hrdla, jazyka, dýchacie ťažkosti, kŕče, hnačka, zvracanie. Potravinová alergia môže byť sprostredkovaná aj inými mechanizmami, ktoré však nemajú spoľahlivý laboratórny marker. V takom prípade je potrebná diagnostická eliminácia (vylúčenie potraviny na určitý čas) a opätovná expozícia  (zaradenie do jedálnička). Vyšetrovanie protilátok IgG, IgG4, IgA a IgM proti potravinovým alergénom nemá miesto v diagnostike a manažmente potravinovej alergie, nie je podporované žiadnou spoločnosťou klinickej imunológie a alergológie. 

Zmluvní partneri