Anafylaxia je závažná, život-ohrozujúca celková reakcia na alergén, ktorá pri neliečení môže viesť až k smrti.  Najčastejšou príčinou anafylaxie sú potraviny, lieky a bodnutie blanokrídlym hmyzom.

Čítajte viac