Ako zvládnuť anafylaxiu

  

      Anafylaxia je závažná, život-ohrozujúca celková reakcia na alergén, ktorá pri neliečení môže viesť až k smrti. Je sprostredkovaná imunitným systémom, typicky špecifickým imunoglobulínom E. Klinicky je neodlíšiteľná od anafylaxie sprostredkovanej inými mechanizmami (pred tým nazývanej pseudoanafylaxie). Ich manažment je rovnaký, preto názov anafylaxia zahŕňa v širšom slova zmysle aj tieto reakcie.

      Najčastejšie príčiny anafylaxie v detskom a dospelom veku sa mierne odlišujú, v dospelom veku dominujú lieky a bodnutie blanokrídlym hmyzom (osa, sršeň, osík, včela, veľmi zriedka čmeliak). V detskom veku dominuje anafylaxia potravinovej etiológie. Medzi rizikové potravinové alergény patria arašidy, stromové orechy (vlašské orechy, lieskové orechy), ryby a morské plody. Tieto potraviny sú obvykle príčinou celoživotnej alergie. Narozdiel od ostatných potravín ako mlieko, slepačie vajce, sója, ktoré sú obvykle príčinou menej závažných alergických reakcií, s vekom môže dôjsť k vyhasnutiu alergie. K iným zriedkavejším príčinám anafylaxie patrí latex, vakcíny, alergénová imunoterapia. Anafylaxia sa môže vyskytnúť aj u peľových alergikov sumáciou viacerých príčin, napr. beh/cvičenie vonku nalačno počas peľovej sezóny. Zvláštnou formou je námahou indukovaná anafylaktická reakcia, ktorá sa objavuje v súvislosti s požitím potravinového alergénu v kombinácii s námahou. Pri konzumácii potravinového alergénu bez námahy sa tento typ anafylaxie nevyskytuje. 

      Podľa závažnosti rozlišujeme anafylaxiu ľahkého, stredne ťažkého a ťažkého stupňa. Najľahší stupeň anafylaxie sa prejavuje kožnými ťažkosťami (svrbenie celého tela, žihľavka, opuchy, začervenanie kože), môžu byť prítomné ľahké dýchacie (nádcha) a/alebo tráviace ťažkosti (bolesti brucha). Ak má pacient ťažšie tráviace a/alebo dýchacie ťažkosti (kŕčovité bolesti brucha, vracanie, hnačky, poruchy prehĺtania, sťažené dýchanie, štekavý kašeľ, dusenie), prípadne ľahké závraty, jedná sa o anafylaxiu stredne ťažkého stupňa. Srdcovo-cievne a neurologické prejavy sú súčasťou anafylaxie ťažkého stupňa (nízky tlak, kolaps, zmätenosť, dezorientácia, strata vedomia..).

    Klinické príznaky nastupujú v priebehu sekúnd až minút po opakovanom kontakte s  alergénom, menej často neskôr.  Rozvinutému klinickému obrazu anafylaxie môžu predchádzať subjektívne príznaky, ako je hučanie/svrbenie v ušiach, svrbenie nosa, kovová chuť na jazyku, mravenčenie/svrbenie sliznice dutiny ústnej, podnebia, hltana, zahmlievanie pred očami, nepokoj, nevoľnosť, svrbenie kože. Tieto varovné príznaky môžu pacienta so  známou alergiou upozorniť na blížiacu sa anafylaxiu a umožniť mu včas terapeuticky zasiahnuť. Malé deti nevedia, alebo nie sú schopné tieto ťažkosti opísať, možu byť jeho okolím prehliadnuté. Môžu mať tendenciu škrabať sa, chytať si uši, jazyk, nos, sú nepokojné. Typické sú kožné príznaky, ale aj tie môžu chýbať, ak anafylaxia postupuje rýchlo.


         Ako zvládnuť anafylaxiu?  

      Pokiaľ je to možné, je potrebné odstrániť pôsobenie alergénu (odstrániť žihadlo, zabrániť ďalšiemu požitiu alergénu, napr u detí..). Pri vážnejšej reakcii je nevyhnutné zabezpečiť správnu polohu v závislosti od ťažkostí pacienta (v sede pri dýchacích ťažkostiach, pri hypotenzii/poruche vedomia v ľahu na chrbte so zdvihnutými končatinami), skontrolovať životné funkcie a prípadne začať s resuscitáciou, súbežne volať linku prvej pomoci. Ľahšie príznaky (kožné) môžu byť zvládnuté antihistaminikami, pacient musí byť naďalej sledovaný a v prípade zhoršovania prejavov alergickej reakcie aj pripravený k podaniu adrenalínu.  Antihistaminikum môže zmierniť kožné, očné a nosové prejavy anafylaktickej reakcie, ale nezvráti ani neuvoľní obštrukciu dýchacích ciest, nelieči hypotenziu a šok. Ak ide o pacienta, ktorý v minulosti prekonal anafylaktickú reakciu, mal by mať pri sebe pohotovostný balíček prvej pomoci, ktorého súčasťou je adrenalínový autoinjektor (adrenalínové pero), antihistaminikum, kortikoid, u astmatikov inhalačný prostriedok na uvoľnenie dýchacích ciest. Pri vážnejšej reakcii a u pacientov, ktorí už anafylaxiu prekonali, je potrebné podať adrenalín čo najskôr.

      Adrenalín je prvolíniovou liečbou pri akútnom manažmente anafylaxie. Má život zachraňujúce účinky: zvýši krvný tlak, ktorý je pri anafylaxii veľmi nízky, zmierni opuchy, uvoľní hladké svalstvo v prieduškách a tak zlepší dýchanie. Absolútna kontraindikácia na podanie adrenalínu pri manažmente anafylaxie neexistuje, prínos prevyšuje riziká aj u starších pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Pre laické podanie je určený adrenalínový autoinjektor (adrenalínové pero), ktorý si môže podať pacient aj sám, ak je to ešte možné. Najvhodnejším miestom na podanie adrenalínoveho pera je stred vonkajšej strany stehna. Pri nedostatočnom efekte po podaní jednej dávky adrenalínovej injekcie, možno aplikáciu zopakovať o 5-10 minút.  

Link na krátke video ako podať správne adrenalín (v angličtine):  Adrenaline (epinephrine) autoinjector use - Allergy & Anaphylaxis Australia (allergyfacts.org.au)