O nás

MUDr. Ivana Knížatová, PhD. klinický imunológ a alergológ

 • 2000 - 2006  Všeobecné lekárstvo, Lekárska Fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
 • 2005 Všeobecné lekárstvo (1 semester), Lekárska Fakulta University of Oulu, Fínsko
 • 2011 Postupová skúška z  Vnútorného lekárstva,  Lekárska Fakulta Slovenskej Zdravotníckej Univerzity V Bratislave
 • 2017 Špecializačná skúška Klinická imunológia a alergológia, Jesseniova Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Martine
 • 2016 - 2021  Postgraduálne štúdium  na tému Rizikové faktory IgE sprostredkovanej potravinovej alergie v detskom veku na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave
 • 2006 - 2007  Interné oddelenie v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch
 • 2007 - 2013 Odd. urgentnej medicíny a Interná Klinika FN Nitra
 • 2013 - doteraz Ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Nitre


 
Mgr. Radka Hozáková zdravotná sestra

 •  Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch 
 •  magisterské štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
 • špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • od r. 2009 prax na pľúcnom oddelení Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor v Nitre
 • od r. 2015 prax  v ambulancii všeobecného lekára, gynekológa, dermatovenerológa, klin. imunológa a alergológa